Beograd, Tržni Centar Južni Bulevar 144.

tel/fax: 011/28-33-886 i 28-33-849, 9-17h,

mobtel: 063/234-496, e-mail: vladadip@sbb.rs

Projektovanje, proizvodnja i prodaja opreme za antenske i kablovske TV sisteme

 

 

Poly

 

Modularna višekanalna antenska FM-radio i TV skretnica sa posebnim pojačavačem za svaki kanal ili grupu kanala

 

Potpuno novo i naše originalno rešenje profesionalne antenske skretnice koja u potpunosti zadovoljava i najstrožije zahteve za individualne i kablovske FM-radio i TV sisteme. Slaganje, spajanje ili razdvajanje signala po sistemu kanal do kanala sa ovom skretnicom je lako i vrlo kvalitetno. Vrhunska tehnologija projektovanja i izrade su garancija najvišeg kvaliteta koji je bez premca u zemlji.

 

Frekvencijski opseg:                                                                    87 MHz - 865 MHz

Maksimalni ulazni nivo za VHF TV kanale

i IMD3 produkte manje od  -60 dB :                         Vin = 90 dBµV (-19 dBm)

Maksimalni ulazni nivo za UHF TV kanale

i IMD3 produkte manje od  -60 dB :                         Vin = 93 dBµV (-16 dBm)

Maksimalni izlazni nivo za VHF i UHF TV

kanale i IMD3 produkte manje od  -60 dB :           Vout = 110 dBµV (+1 dBm)

 

Tipična kriva pojačanja izdvojenih i pojačanih kanala na VHF i UHF opsegu

 

Pojačanje FM-radio signala i TV kanala u Poly skretnici vrši se ugradjenim niskošumnim kanalnim dvostepenim pojačavačima tipa Ampi.

 

 

Ampi

 

Niskošumni ultralinearni dvostepeni FM-radio i VHF-UHF TV pojačavač

 

 

Frekvencijski opseg:                                                                 47 MHz - 865 MHz

Maksimalni ulazni nivo za VHF TV kanale

i IMD3 produkte manje od  -60 dB :                    Vin = 87 dBµV (-22 dBm)

Maksimalni ulazni nivo za UHF TV kanale

i IMD3 produkte manje od  -60 dB :                    Vin = 90 dBµV (-19 dBm)

Maksimalni izlazni nivo za VHF TV kanale

i IMD3 produkte manje od  -60 dB :                Vout = 120 dBµV (+11 dBm)

Maksimalni izlazni nivo za UHF TV kanale

i IMD3 produkte manje od  -60 dB :                Vout = 120 dBµV (+11 dBm)

 

Potrošnja: 12V / 85 mA

 

 

Tipična kriva pojačanja i ulaznog prilagođenja pojačavača na VHF opsegu

 

 

 

 

 

Tipična kriva IMD produkata pojačavača na VHF opsegu

 

 

 

Tipičan spektar TV signala na različitim frekvencijama VHF opsega

 

 

 

 

 

Tipična kriva pojačanja i ulaznog prilagođenja pojačavača na UHF opsegu

 

 

 

Tipična kriva IMD produkata pojačavača na UHF opsegu

 

 

 

 

 

Tipičan spektar TV signala na različitim frekvencijama UHF opsega

 

 

 

Tipične krive faktora stabilnosti i šuma pojačavača na VHF i UHF opsegu

 

 

 

To može samo Dipol !