Beograd, Tržni Centar Južni Bulevar 144.

tel/fax: 011/28-33-886 i 28-33-849, 9-17h,

mobtel: 063/234-496, e-mail: vladadip@sbb.rs

 

Projektovanje, proizvodnja i prodaja opreme za antenske i kablovske TV sisteme

 

 

Proton P

 

Niskošumni širokopojasni antenski TV pretpojačavač velike dinamike

 

 

 

Frekvencijski opseg:                                                                   175 MHz - 865 MHz

 

Maksimalni ulazni nivo za dva TV kanala

i IMD produkte manje od -60 dB :                                      Vin = 98 dBµV (-11 dBm)

 

Maksimalni izlazni nivo za dva TV kanala

i IMD produkte manje od -60 dB :                                  Vout = 112 dBµV (+3 dBm)

 

Potrošnja: 12V / 70 mA

 

 

 

Tipična kriva pojačanja i ulaznog prilagođenja

 

 

 

Tipična kriva IMD produkata za pojačavač pri dvotonskom testu

 

 

 

 

Tipičan spektar dvotonskog signala na različitim parovima frekvencija

 

 

 

Tipične krive faktora stabilnosti i šuma pojačavača na VHF i UHF opsegu

 

 

To može samo Dipol !